Banner left
Banner left
Banner right
Banner right
Banner right
Banner right
Banner right
Banner right
Banner right
Thứ hai, ngày 15/08/2022

Đối Thoại với các hộ dân bị thu hồi tai khu Kinh thành TP Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo cơ quan chức năng tổng hợp, phân loại kiến nghị của người dân liên quan việc giải phóng mặt bằng khu vực di tích Kinh thành Huế.

Ngày 6/3, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân thuộc đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế.

Để phòng dịch Covid-19, cơ quan chức năng chia buổi đối thoại làm 2 đợt. Đợt 1 gồm 126 hộ thuộc khu vực Thượng Thành và Eo Bầu, còn đợt 2 có 212 hộ thuộc khu vực hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ.

 

Đối thoại với các hộ dân bị thu hồi đất tại khu vực Kinh thành Huế
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao đổi với người dân. Ảnh: N.M.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng do các quy định của pháp luật, nhiều trường hợp chưa được bồi thường thỏa đáng dẫn đến có đơn kiến nghị. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, phân loại các đơn kiến nghị để trình Thủ tướng xem xét.

Theo ông Thọ, Thủ tướng đã có văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và áp dụng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế.

Phần lớn kiến nghị tại buổi đối thoại đều được lãnh đạo tỉnh trả lời, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của bà con. Riêng những trường hợp không nằm trong khung chính sách, UBND tỉnh giao các sở ban ngành xem xét, tham mưu để xử lý, đảm bảo cuộc sống của người dân.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế là cuộc di dân lịch sử, với hơn 4.200 hộ dân phải di dời.

Giai đoạn 1 (2019-2021), 2.950 hộ dân ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ sẽ được di dời. Giai đoạn 2 (2022-2025) di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài, hệ thống hồ 4 phường nội thành TP Huế.

Cafeland